Hieronder staan de algemene- en gebruikersvoorwaarden van DOENCCG voor consumenten en organisaties beschreven. Als bijlage is ook de private policy vermeld, deze kan hier ook apart worden gelezen. 
BELANGRIJK: Bij akkoord van deze voorwaarden, wordt ook akkoord gegaan met de private policy van DOENCCG. Aangeraden wordt om ook van die voorwaarden goed kennis te nemen. Door betaling van de eerste termijn van een abonnement of andere dienst of levering via de shop, vindt acceptatie van de private policy plaats naast acceptatie van de algemene- en gebruikersvoorwaarden. U kunt voorwaarden accepteren door het vinkje op het formulier aan te tikken. Voor producten en diensten die anders dan via de shop of de site leden.vitabreak worden afgenomen, vindt acceptatie van de private policy plaats door middel van een toestemmingsformulier. 

Dit document bevat afspraken en regels voor trainingen, coachen, cursussen, workshops en online produkten voor individuele deelnemers - en organisaties-. Het doel is om de volledige procesgang en kwaliteit openlijk weer te geven.

 • Vitabreak, leden.vitabreak en vitaliteitscoach.doenccg
 • Toepasselijkheid
 • Prijzen en betalingsvoorwaarden
 • Opleidingen en trainingen
 • Eigendomsvoorbehoud en risico
 • Klachten en retourzendingen
 • Terbeschikkingstelling van informatie en werkruimte door opdrachtgever
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Aansprakelijkheid
 • Beëindiging bedrijven
 • Diversen
 • Wijzigingen Algemene voorwaarden

 • Definities
 • Overeenkomst
 • Abonnementen
 • Persoonsgegevens
 • Leveringstermijnen
 • Diensten
 • Geheimhouding
 • Garanties en vrijwaring
 • Beëindiging consumenten
 • Nietigheid / vernietiging bepalingen
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Product online

Download volledige document hier als .pdf file.

arrow_drop_up arrow_drop_down