DISCLAIMER


Op het gebruik van deze website (vitabreak.nl en leden.vitabreak.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van

toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de

gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


Gebruik van informatie

Vitabreak streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel

deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat vitabreak niet in

voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.


Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vitabreak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website vitabreak.nl en/of leden.vitabreak.nl


Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een

relatie tussen vitabreak en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail

Vitabreak garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,

omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan

niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of

wachtwoordbeveiliging per e-mail met Vitabreak te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Vitabreak heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Vitabreak aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van vitabreak zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele

eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en

uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden

gemaakÍ, zonder dat vitabreak daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


De site vitabreak en leden.vitabreak.nl zijn eigendom en handelsnamen van DOENCCG. 

arrow_drop_up arrow_drop_down