Fiscaal voordeel gezondheidsprogramma

Preventie- en gezondheidsprogramma


De specifieke vrijstelling voor bedrijfsfitness is afgeschaft sinds 2015 tenzij een bedrijf een eigen fitnesszaal heeft. Het gebruik daarvan is nog steeds onbelast. Wel geldt dat de vergoeding door de werkgever van een abonnement op een sportschool (fitness) voortaan fiscaal hetzelfde wordt behandeld als de vergoeding van een zwemabonnement of van de contributie van de hockeyclub.

De werkgever kan ervoor kiezen dit onbelast te vergoeden. Deze vergoeding valt dan in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Is het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte meer dan 1,2% van de fiscale loonsom, dan is over het bedrag daarboven 80% loonheffing verschuldigd.

Preventie en vitaliteit

Naast de sportiviteit heb je ook specifieke inzet van preventie en vitaliteit: maatregelen die passen bij specifieke groepen van medewerkers. Een bedrijf richt zich bijvoorbeeld op medewerkers met een BMI hoger dan 30. Deze categorie krijgt een specifiek preventie- en gezondheidsprogramma aangeboden, met daarin een fitnessprogramma van 16 weken om af te slanken en slanker te blijven.

De werkgever is op deze manier actief bezig met preventie van uitval. Dat past binnen de verplichtingen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Indien de medewerker geen eigen bijdrage hoeft te betalen, kan de cursus onbelast worden aangeboden aan het personeel. De cursus maakt dan geen deel uit van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Tekst Arbovoorzieningen


Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte. Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • arbovoorzieningen op de werkplek  • arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring)De arbovoorzieningen moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De arbovoorzieningen hangen samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.  • De werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk).  • De werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen.Het gaat bijvoorbeeld om:
  • een veiligheidsbril met geslepen glazen voor een laborant of lasser  • een zonnebril voor een chauffeur of piloot  • een door de werkgever geïnitieerd preventie- en gezondheidsprogramma


Reactie plaatsen