ARBO-plan

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Arboplan


Sinds 2011 is elke organisatie vanuit de Arbo wet officieel verplicht een arboplan te hebben en een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben verricht. Boven de 25 medewerkers moet een RI&E verplicht getoetst worden door een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts. Soms is de RI&E in de CAO van uw branche vastgelegd. Valt uw onderneming niet binnen een branche/CAO dan kunt u een eigen versie opstellen. Aan de hand van de RI&E moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat uw organisatie gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken.

Via een arboplan wordt geprobeerd ziekte en arbeidsongeschiktheid onder medewerkers te voorkomen. Maar ook wat de organisatie kan betekenen voor de gezondheid van de medewerkers. Daarmee wordt de kans op verzuim verkleind.

 

Onderzoek  • 53 procent van de werkgevers in Nederland vindt dat een werkgever aandacht moet besteden aan een gezonde leefstijl voor werknemers. Maar liefst 56 procent van de werkgevers vindt het daarbij de taak van een werkgever om ongezond gedrag aan de kaak te stellen.
  • De helft van alle werknemers beweegt onvoldoende. Vooral werkenden met een zittend beroep blijken veel te weinig beweging te krijgen.
  • Zorgen voor gezonde werknemers wordt voor werkgevers steeds belangrijker. In 2007 hield slechts 14 procent van de werkgevers zich hier mee bezig. In 2008 was dat aantal al gestegen naar 33 procent.
  • Door vergrijzing wordt gezonde voeding extra belangrijk voor werknemers. Vergrijzing betekent dat er steeds meer ouderen bij komen. Door bijvoorbeeld betere zorg is de levensverwachting gestegen. Ook de pensioenleeftijd is hierdoor gestegen. Iedereen zal langer moeten doorwerken. Als werknemers tot 67, of in de toekomst zelfs tot nog latere leeftijd moeten doorwerken, is een gezonde levensstijl essentieel.
Reactie plaatsen