Het stimuleren van beweging op het werk. ✓Maak het bespreekbaar.
03 juli 2018 

Het stimuleren van beweging op het werk. ✓Maak het bespreekbaar.

Vitaliteit stimuleren op het werk. Hoe doe je dat?

Bewegen is van essentieel belang om vitaal te blijven. Het is belangrijk voor de gezondheid. Zowel de lichamelijke gezondheid als de mentale gezondheid.

We bewegen steeds minder, dat geldt misschien niet voor alle beroepen, maar vaak wordt het staan door winkelpersoneel door de medewerkers al gezien als dat ze ‘heel de dag bewegen’.

Veel mensen weten dus niet hoeveel en wat precies valt onder voldoende beweging.

Kantoorpersoneel ziet wel meer in dat ze door hun beroep te veel zitten, maar ook onder kantoorpersoneel is het niet duidelijk wat een groot effect het kan hebben om ook onder kantoortijd iets aan beweging te doen.

Aandacht voor bewustwording onder medewerkers.

Veel enquêtes en onderzoeken die worden gedaan stellen de vraag of een werkgever zich mag bemoeien met de leefstijl van zijn werknemers. Woorden als ‘bemoeien’ of zinnen als ‘consequenties verbinden aan een ongezonde leefstijl’ vind je daar in terug. Rapporten krijgen daardoor een negatieve lading als het gaat om vitaliteit. Het helpt niet aan de bereidheid onder personeel om meer aandacht te besteden aan een gezondere levensstijl, zoals meer bewegen.

Werken aan vitale werknemers is niet iets wat verplicht gesteld moet worden of opgelegd aan personeel. Hoe meer er in het nieuws en media berichten verschijnen over het afstraffen van een ongezonde leefstijl, hoe meer de tegenzin om er over te praten zal groeien. Het bespreken van vitaliteit wordt op deze manier een steeds zwaarder onderwerp om onder de aandacht te brengen.

Positieve aandacht voor vitaliteit op het werk.

Geef aandacht aan vitaliteit op het werk op een positieve manier. Vitaliteit is tenslotte voor alle partijen iets dat heel positief is.

Er zijn genoeg tips te vinden (ook op deze site) om werknemers bewuster te maken. In de meeste organisaties wordt daar nog niets mee gedaan. Enquêtes onder werknemers berichten juist dat ze het heel jammer vinden dat hun werkgever weinig aandacht besteed aan hun lichamelijke en mentale gezondheid. Het is dus niet zo dat we het met zijn allen niet willen, we weten gewoon niet hoe we dat samen voor elkaar krijgen.

Door alle berichten in de media lijkt het er toch op dat zowel werkgever als werknemer bereid zijn om samen rond de tafel te zitten om een oplossing te bedenken. Een oplossing die voor alle partijen positief is, een win-win situatie dus.  Beide partijen praten er in veel organisaties alleen nog niet openlijk over. De werkgever weet niet hoe of is het er nog niet over eens of het goed is om een gesprek aan te gaan. De werknemer neemt ook een afwachtende houding aan onder het motto ‘er gebeurd toch niks, mijn baas ziet mij al aankomen’

Hoe maak je vitaliteit bespreekbaar?

Maar wie wil nou niet gezond zijn en vol energie zitten? Iedereen. Alleen de ‘hoe’ vraag zit in de weg. ‘Hoe’ voor de werkgever want hoe is dat in te passen in onze organisatie en wat kost het? Ook de werknemer weet niet wat de beste oplossing is. De vraag ‘hoe iemand zijn gezondheid en energie niveau kan verbeteren’ dat blijkt ontzettend moeilijk te zijn.

In de meeste organisaties die kampen met problemen aangaande vitaliteit van werknemers wordt er niet over gesproken. Werknemers onderling niet en al helemaal niet werknemers met hun leidinggevenden. Een grote reden is dat het personeel niet van de leidinggevende verwacht dat deze daar positief op zal reageren. De leidinggevende heeft het te druk en vraagt zich waarschijnlijk ook af of zijn baas iets ziet in een gesprek over vitaliteit.

Er is een grote miscommunicatie over het onderwerp ‘vitaliteit op het werk’. Vaak zelfs geen. Het lijkt wat op de vraag die zo’n 15 jaar geleden naar boven kwam over het bespreekbaar maken van een burn-out. De consequenties van er niet over spreken zijn nu in ieders portemonnee te voelen. Zo lijkt dat ook al een aantal jaar te gaan met het onderwerp vitaliteit op het werk.

Met de juiste aanpak kan vitaliteit op het werk wel een heel positief gespreksonderwerp zijn.

Het stimuleren van meer bewegen hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Zet printer niet naast een bureau, maar zorg dat medewerkers op moeten staan.
  • Stimuleer minder gebruik te maken van e-mail als het gaat om contact tussen werknemers. Laat mensen weer opstaan en persoonlijk met elkaar praten.
  • Hang een bordje op bij de lift dat de trap nemen al gauw 10 kcal zal verbranden.
  • Is het mooi weer? Dan is dat een kans voor meer beweging door buiten al wandelend werkoverleg te houden.

Tips voor het stimuleren van beweging die wat meer tijd kosten om te implementeren of van lange duur zijn:

  • Organiseer als teamuitje een wandeldag op de hei onder leiding van een boswachter.
  • Laat een hond toe op het werk zodat werknemers om beurten in kleine groepjes elke dag naar buiten gaan om de hond uit te laten.

Verwacht niet dat alle werknemers staan te trappelen om mee te doen.

Wat er ook wordt georganiseerd om werknemers meer in beweging te krijgen, niet iedereen zal  zich er even enthousiast voor inzetten. Brainstorm samen over meer bewegen op het werk en praat over de ervaringen die werknemers met bewegen hebben. Er kan dan een betere keuze worden gemaakt uit de activiteiten en mogelijke aanpassingen die meer bewegen op het werk stimuleren.

Het belang van de betrokkenheid bij het kiezen van een vitaliteitsprogramma is groot. Er zijn verschillende voorbeelden van vitaliteitsprogramma’s onderzocht waaruit is gebleken dat het opleggen van activiteiten van boven af niet werkt. Werknemers hebben het gevoel dat de programma’s worden opgedrongen. Er wordt wel aan meegedaan, maar een blijvende inzet is er niet.  Laat personeel meepraten en vraag wat zij denken dat werkt als het gaat om meer te bewegen.

Het implementeren van activiteiten die bewegen zullen stimuleren begint natuurlijk bij het vaststellen van een budget. Dat niet elke organisatie de mogelijkheden heeft om flink in te zetten zou niet de oorzaak moeten zijn dat er niets wordt gedaan.

Over de schrijver
Reactie plaatsen