Ontslagen worden door een burn-out, kan dat?

Kan je ontslagen worden als je ziek thuis bent met burn-out?

Ontslagen worden bij burn-out is zeker niet iets om je ongerust over te maken, maar kan een reële angst zijn. Misschien is een reorganisatie en de kans op ontslag wel juist de oorzaak van de burn-out.

Het antwoord op de vraag of je ontslagen kan worden bij burn-out is “nee”, dat kan niet. Dat een werknemer niet ontslagen kan worden komt door het verbod om een arbeidsovereenkomst op te zeggen tijdens ziekte. Ontslag is wel mogelijk als de werknemer toestemt of een vaststellingsovereenkomst tekent. - Let daarbij als werknemer op dat je dan ook geen uitkering krijgt van het UWV.-

Is ontslag mogelijk bij een tijdelijk contract?

Er zijn erg veel mensen aan het werk met een tijdelijk contract en bij een tijdelijk contract gelden er andere regels. Heb je een tijdelijk contract en wordt je ziek (door een burn-out) dan kan een werkgever wel besluiten om zo’n tijdelijk contract niet te verlengen. Dat kan ook als je ziek thuis zit.

Wet werk en zekerheid en ontslag tijdens ziekte.

Een tijdelijk contract zal automatisch beëindigen op een afgesproken datum. Het is natuurlijk denkbaar dat een werknemer altijd goed zijn werk heeft gedaan en er misschien zelfs sprake zou kunnen zijn van een vast dienstverband na de termijn van het tijdelijke contract of verlenging.

Als een werknemer dan ziek wordt tegen het einde van het tijdelijke contract zou een werkgever kunnen besluiten om het tijdelijke contract toch niet te verlengen. Door de WWZ kan dat sinds 2015 ook niet zomaar meer. Als een werkgever een tijdelijk contract niet wil verlengen dan moet dat op tijd aangegeven worden. Op tijd betekent in dit geval uiterlijk een maand voordat het tijdelijke contract automatisch beëindigd zou worden.

Wordt het niet op tijd aangegeven dan kan de werkgever alsnog besluiten om het tijdelijke contact niet te verlengen, het gevolg kan dan wel een boete zijn van één maandsalaris.
Reactie plaatsen